Onze privacy verklaring

In het kort: Ixquick slaat GEEN persoonlijke data op, noch deelt zij deze met derden!
Nada. Zilch. Niets.
De langere versie: Ixquick hecht er groot belang aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in detail de -zeer beperkte en niet persoonlijke - informatie die Ixquick.com (“Ixquick”) verzamelt en ons openbaarmakings-beleid.

IP adres

Het IP adres, dat aan zoekopdrachten verbonden is, wordt NIET opgeslagen.
De enige uitzondering hierop is "misbruik" door automatische zoekprogramma's, die binnen zeer korte tijd grote hoeveelheden zoekopdrachten op Ixquick's server afsturen.Gegevens verzameling

Wij slaan geen persoonlijke informatie op over onze gebruikers. Niets. Nada. Nul.
Wanneer u Ixquick gebruikt, slaan we uw IP-adres niet op. Dit geldt ook voor de browser die verbonden is met uw zoekopdracht (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.), het computerplatform (Windows, Mac, Linux, enz.) dat verbonden is met uw zoekopdracht, evenals uw zoektermen zelf.

Dit nulbeleid voor de verzameling van gegevens beschermt uw privacy, omdat uw IP-adres, browser- en platforminformatie kunnen worden gecombineerd met andere gegevens om uw computer, uw locatie en u uniek te identificeren. Het is belangrijk geen zoektermen op te slaan, omdat ook deze persoonlijke informatie kunnen overbrengen. (Denk aan iemand die zijn eigen naam en/of sofi-nummer invoert.)In feite is de enige informatie die we opslaan een opgeteld totaal van de hoeveelheid zoekopdrachten die elke dag wordt uitgevoerd op onze website (een graadmeter voor het totale verkeer) en af en toe andere niet-persoonlijke statistieken. Zulke statistieken kunnen het aantal keren omvatten dat onze dienst wordt bezocht via een bepaald besturingssysteem, een bepaalde browser, een taal, etc. of een combinatie hiervan.We tellen alleen de cijfers en kunnen op geen enkele manier weten wat uw specifiek besturingssysteem, browser, taalinstellingen, etc. kunnen zijn, omdat we die informatie niet opslaan.

Cookies

Ixquick gebruikt geen cookies die u kunnen identificeren.
Voorkeuren
Cookies zijn veelgebruikte kleine data bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt.

Door de instellingen van uw "browser" te wijzigen kunt u kiezen om "cookies" al dan niet te accepteren. Wel is het zo dat uw instellingen van Ixquick.com niet meer zullen worden onthouden als de "cookies" worden uitgeschakeld. Het is overigens mogelijk alleen cookies van een bepaalde site in te stellen.

Om alle historische gegevens te verwijderen die eventueel op uw PC zijn opgeslagen tijdens het surfen op het web, kunt u periodiek de cookies wissen op de harde schijf van uw computer. Als u cookies wist, kunt u ook niet meer worden herkend als een regelmatige bezoeker bij het terugkeren naar een site die u eerder heeft bezocht.

Om een cookie-vrij Internet te bevorderen heeft Ixquick recent de Maak URL aan optie ontwikkeld, wat de noodzaak om een een cookie op te slaan overbodig maakt. Het onthoudt uw instellingen op een privacy-vriendelijke manier. U vindt deze optie onderaan in de INSTELLINGEN pagina.

Externe links

Daar wij een zoekmachine zijn en tevens advertenties publiceren, kunt u bij ons zowel zoekresultaten als gesponsorde resultaten aantreffen met daarin links naar andere websites. Deze andere sites zijn eigendom van en worden onderhouden door onafhankelijke bedrijven, waarover Ixquick geen zeggenschap heeft, en waarop deze Privacy Verklaring niet van toepassing is. Ixquick is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun wijze van informatie verzameling of gebruik daarvan. Deze Privacy Verklaring geldt uitsluitend voor de website Ixquick.com. Ixquick biedt als verlengstuk op anoniem zoeken een gratis proxy dienst die ook volledig anoniem bezoeken van de gevonden websites mogelijk maakt. Meer info over deze fantastische uitbreiding van uw privacy vindt u hier.

E-mail adressen

Ixquick zal uw contactgegevens niet verkopen of aan derden doorgeven.
Als u opmerkingen, commentaar, vragen of suggesties naar ons stuurt per e-mail en daarbij een e-mail adres en/of contact gegevens stuurt, mag Ixquick deze gegevens gebruiken om u antwoord te geven. Ixquick zal deze contact gegevens niet verkopen of openbaar maken aan derden. Wij kunnen op zeer incidentele basis informatie over Ixquick sturen naar deze e-mail adressen. Deze service is op basis van vrijwilligheid en biedt de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Kinderen onder de 13 jaar

We slaan in het algemeen al geen enkele persoonlijke informatie op.
Als gevolg daarvan onthoudt Ixquick zich al van het bewust opvragen, verzamelen of delen met anderen van enige persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers onder de 13 jaar. Maar vanwege het grote belang van online bescherming van persoonsgegevens van deze jonge kinderen wordt dat hier nogmaals expliciet bevestigd.

Het delen van informatie

Ixquick heeft geen persoonlijk gegevens en deelt die dus ook niet.
Ixquick deelt geen persoonlijke informatie met individuele zoekmachines of de aanbieder van haar gesponsorde resultaten. Klik hier voor de details. Ixquick zal uitsluitend persoonlijke informatie met derden delen in geval dit wettelijk is vereist (bijv. bij gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ixquick, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen acuut dreigende schade e.e.a. zoals voorgeschreven door de wet.

Verzoeken om informatie door de overheid.

Ixquick is gevestigd in Nederland. Elk verzoek om informatie door welke overheid dan ook (inclusief de Amerikaanse) zal eerst uitvoerig worden getoetst door onze advocaten, en niet worden ingewilligd tenzij de van toepassing zijnde wetgeving dat onomstotelijk van ons vereist. En zelfs in die hypothetische situatie zullen wij verwijzen naar het feit dat we geen persoonlijke informatie hebben om te delen. In de 14 jaar van ons bestaan hebben wij ook nog nooit zo’n verzoek ontvangen.

De enige legitieme reden om persoonlijke informatie van een individuele gebruiker op te gaan slaan zou een door een Nederlandse rechter getoetst dwangbevel kunnen zijn, die dat van ons vereist, en waar het een specifiek gebruiker betreft die ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een zo ernstig misdrijf, dat het de inperking van de privacy van deze gebruiker rechtvaardigt.

De Europese privacywetgeving is relatief sterk, en Europese overheden kunnen dan ook niet zomaar internet bedrijven als de onze dwingen om mee te werken aan ongebreidelde spionage programma’s. Als dat ooit zou veranderen dan zullen we dat met alle kracht en tot het einde bestrijden.

Uw privacy, onze toekomst

Wij zijn er van overtuigd in ons recht te staan de privacy van onze gebruikers te mogen beschermen door hun persoonlijke gegevens niet op te slaan en/of te versleutelen, en dat beleid voort te kunnen zetten.Privacy
Privacy. Nu meer dan ooit onze missie.


Eigenaar

Ixquick.com is eigendom van en wordt beheerd door Surfboard Holding BV postbus 1079, 3700 BB uit Zeist.
Aanspreekpunt voor het Privacy beleid is Robert E.G. Beens.
()